Getunderground.fi
Liikennevirasto on julkaissut kaikkia väylämuotoja koskevan ”Esijännitettyjen maa- ja kallioankkureiden koestus”-ohjeen, Liikenneviraston ohjeita 30/2015.

Ohje on voimassa 9.12.2015 lähtien Liikenneviraston ja ELY-keskusten hankkeissa. Ohje on julkaistu pelkästään nettiversiona ja sen voi ladata linkistä
http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lo_2015-30_esijannitettyjen_maa_web.pdf

Samalla tiedoksi helmikuussa 2015 julkaistu Kansallinen liite (LVM), SGS-EN 1997-1 Geotekninen suunnittelu, Yleiset säännöt: Soveltaminen Infrarakenteisiin (11.2.2015).
http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf3/eurokoodit/finnish_na_en1997_1_2015.pdf

Liikennevirasto on julkaissut kaikkia väylämuotoja koskevan ”Geotekniset ja tutkimukset mittaukset” ohjeen, Liikenneviraston ohjeita 10/2015.

Ohje on julkaistu pelkästään nettiversiona ja sen voi ladata linkistä http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lo_2015-10_geotekniset_tutkimukset_web.pdf

Ohjeluettelosivulle pääsee linkistä 
www.liikennevirasto.fi/ohjeluettelo ( Liikenneviraston www-sivu ->Urakoitsijat ja konsultit ->Ohjeluettelo/Liikenneviraston tekniset ohjeet)

Liikenneviraston oppaiden aloitussivu on
http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/aineistopalvelut/julkaisut/oppaita


 ISO-maa- ja kallioluokituksen soveltamisohje Suomessa –eKirja on ilmestynyt
SGY on julkaissut ”ISO-maa- ja kallioluokituksen soveltamisohje Suomessa” -eKirjan. Julkaisua on mahdollisuus ostaa RIL ry:n sähköisen kirjakaupan kautta. Hinta 35 euroa.

Tietoa keventeistä

Norwegian public Roads Administration guidelines are located at the link: 
http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker
Handbook 016 deals with geotechnics in road building, and HB274 is the one that deal with lightweight materials.Alan kirjallisuutta:

Pohjatutkimusten havaintotietojen Infra -formaatin luku- ja kirjoitusmuoto
Infra_formaatti_v2.3_211215.pdf


INFRARAKENTAMISEN GEOTEKNISTEN VAURIORISKIEN HALLINTA
Ohjeita pohjarakennustöiden suunnitteluun ja toteuttamiseen


Ojakonnista geotekniikan osaajiksi - Suomen Geoteknillinen Yhdistys SGY 60 vuotta
SGY www-sivulle.pdf

SGY:n ja RILin yhteistyönä laadittu julkaisu RIL 254-2011 Paalutusohje 2011 jatkaa eurokoodien käyttöä helpottavaa kirjasarjaa.
Voit tilata julkaisun tästä

Eurokoodin soveltamisohje, Geotekninen suunnittelu - NCCI 7, 28.12.2010
http://portal.liikennevirasto.fi/portal/page/portal/fi/palvelut/tietopalvelut/liikenneviraston_ohjeita/lo_2010-32_ncci7_web.pdf 

 
Englanti – Suomi – Enlanti geotekniikan sanasto
Terms_FIN-tuplakopio Nov18.xls

Ympäristönäytteiden karttamerkinnät (Mahvet-järjestelmä)
mahv.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------

SGY:n VANHOJA JULKAISUT
Otsikko (Lyhenne/ISBN)

Aluesuunnitelun pohjatutkimusohjeet (ALPO-86/951-676-307-3) - loppuunmyyty

Talonrakennuksen pohjatutkimusohjeet (TPO-83/951-676-126-7) - loppuunmyyty

Rakennusalan kalliotutkimusohjeet (RKO-79/951-95094-3-7) - loppuunmyyty

Pohjarakennuspiirustusohjeet (PRP-84/951-676-130-5) - loppuunmyyty

Pohjarakennustöiden valvontaohjeet (PRV-84/951-676-131-3). SGY:n jäsenet voivat ladata PRV-84:n (pdf) suojatulta sivustolta.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kairausopas I, Painokairaus, tärykairaus, heijarikairaus. Versio 1980. (-/951-676-1275). SGY:n jäsenet voivat ladata Kairausopas I (pdf) suojatulta sivustolta.

Kairausopas II, Siipikairausopas, 2. painosJakelu: SGY (-/951-95094-6-1). SGY:n jäsenet voivat ladata Kairausopas II (pdf) suojatulta sivustolta.

Kairausopas III, Maanäytteiden ottaminen geoteknillisiä tutkimuksia varten (-/951-676-303-0). SGY:n jäsenet voivat ladata Kairausopas III (pdf) suojatulta sivustolta.

Kairausopas IV, Pohjavedenpinnan ja huokosvedenpaineen mittaaminen (-/951-676-337-5). SGY:n jäsenet voivat ladata Kairausopas IV (pdf) suojatulta sivustolta.

Kairausopas V, Porakonekairaus, 1986 (-/951-676-315-4). SGY:n jäsenet voivat ladata Kairausopas V (pdf) suojatulta sivustolta.

Kairausopas VI, CPTU/Puristinkairaus, Puristin-heijarikairaus. SGY:n jäsenet voivat ladata Kairausopas VI (pdf) suojatulta sivustolta (-/951-98818-0-8), (-/951-98818-1-6) (PDF)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lyöntipaalutusohje LPO-2005, Teräsbetoni- ja puupaalut, RIL 223-2005, Myynti: RIL r.y.  (ISBN 951-758-453-9)
http://www.ril.fi/web/index.php?shop_show_product=1&tuote_id=41&id=51


Pienpaalutusohje PPO-2007, Teräksiset lyönti-, pora- ja puristuspaalut, RIL 230-2007, Myynti: RIL r.y. (ISBN 978-951-758-469-2) http://www.ril.fi/web/index.php?shop_show_product=1&tuote_id=14&id=51&limit=10


Suurpaalutusohje 2001, RIL 212-2001, Myynti: RIL r.y. (ISBN 951-758-412-1) http://www.ril.fi/web/index.php?shop_show_product=1&tuote_id=48&id=51

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Geotekniikan sanasto (-/951-676-461-4) - loppuunmyyty

Geotechnical dictionary (-/951-676-494-0) - loppuunmyyty / sold out

Geotekniset laboratorioohjeet (GLO-85/951-676-308-1) - loppuunmyyty

Maatutkaluotaus, Geofysikaaliset tutkimusmenetelmät (-/951-676-515-7)

Ground Penetrating Radar, Geophysical Research Methods (-/951-682-237-1) - loppuunmyyty

Geosynteettiset tuotteet georakentamisessa (-/951-682-249-5)

Kunnallistekniikan pohjatutkimusohjeet (KUPO-92/951-682-251-7)

Geofysikaaliset tutkimusmenetelmät (-/951-682-281-9)


Lomakkeet:
(Nimi, Numero)

Pohjatutkimusmerkinnät, SGY 201 (tammik. 2005). Merkinnät voi ladata pdf -muodossa tästä:
Pohjatutkimusmerkinnät2005.pdf (1 339 kB)

Paalutuspöytäkirja, 903 - vanhentunut, loppuunmyyty

Paalutuspöytäkirja, 913 - vanhentunut, loppuunmyyty

Yhteenvetolomake, 914 - vanhentunut, loppuunmyyty

Paalutuspöytäkirjayhdistelmä, SGY 203 (korvaa edelliset)

Paalutuspöytäkirjat.xls


Muita alan julkaisuja:
Otsikko (Julkaisija/ISBN)

Talonrakennuksen routasuojausohjeet (VTT Yhdyskuntatekniikka/951-682-454-4) - loppuunmyyty

Kalliorakentaminen Suomessa (MTR/961-676-339-1) - loppuunmyyty

Synteettiset geovahvisteet, suunnittelu ja rakentaminen (RATI/951-682-494-3)

_____


UUSIA OPPIKIRJOJA:

Geotekniikan perusteet, Jääskeläinen Raimo
ISBN 978-952-5491-50-0, ilm. 10.2.2009
nidottu, kuvitettu, sivumäärä 332
Hinta (sis. ALV): 38,00 e

Pohjarakennuksen perusteet, Jääskeläinen Raimo
ISBN 978-952-5491-51-7, ilm. 10.2.2009
nidottu, kuvitettu, sivumäärä 233
Hinta (sis. ALV): 30,00 e

Tilaukset ja tiedustelut:
Tammertekniikka, puh 03 2611 612,
asiakaspalvelu@tammertekniikka.fi
tai
www.rakennustieto.fi

_____


Oppimateriaali, Ympäristögeotekniikan perusteet
YMPÄRISTÖGEOTEKNIIKAN PERUSTEET 25.8.2008.pdf (3 962 kB)

Nordic Guidelines for Reinforced Soil anf Fill,
Englanninkielinen versio SGF -raportista 2:2004, "Nordisk vägledning armerad jord och fyllning". NGG - Nordic Geosynthetic Group, The Nordic Geotechnical Societies and Nordic Industrial Fond. Julkaisun voi ladata pdf -muodossa tästä:
Nordic_Guideline_2004_rev2005.pdf (3 766 kB)

Ympäristögeotekninen näytteenotto-opas
Maa-, huokoskaasu. ja pohjavesinäytteet
Suomen Geoteknillinen Yhdistys / 22.5.2002 / ISBN 951-98818-2-4 (pdf)
Ympäristögeotekninen näytteenotto-opas.pdf (1 341 kB)


_____ 


Tampereen teknillinen yliopisto, maa- ja pohjarakenteet
Rakentamisen aiheuttamat tärinät -tutkimushanke:


Tärinämittausraportit (176 sivua)
Tärinämittausraportit 31.8.2009.pdf (6.41 MB)
Matti Hakulinen 13.8.2009

Taustaselvitykset (130 sivua)
Taustaselvitykset 18.6.2009 MHa.pdf (5.25 MB)
Matti Hakulinen 18.6.2009

Paalutuksesta ja pontituksesta aiheutuva tärinä (160 sivua, 28 liitesivua)
Hanna Leppänen 24112008.pdf (13.51 MB)
Diplomityö, Hanna Leppänen, 4.6.2008 

_____ 


Helsingin kaupungin kiinteistöviraston geoteknisen osaston julkaisut:

http://www.hel.fi/www/kv/fi/organisaatio/geotekninen-osasto/julkaisut


_____ 


KIRJOJA JA LOMAKKEITA MYY:

Rakennustieto Oy kirjakauppa
http://www.rakennustieto.fi/
Runeberginkatu 5, Helsinki sekä
tilaajapalvelu PL 1004, 00101 Helsinki
puh. 0207 476 401
fax. 0207 476 340

Päivitetty 21.12.2015
Tulostettava sivu
Provided by Webforum