SGY pähkinänkuoressa
Uutiset
Tapahtumat
Alan linkkejä
Haku
Lue lisää SGY:stä
Pohjatutkijan pätevyyden osoittaminen

Georakentamiseen liittyviä sivuja Suomessa

Korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia:

Aalto-Yliopisto Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos (http://civil.aalto.fi/fi/)

TTY - Maa- ja pohjarakenteet (http://www.tut.fi/fi/yksikot/laitokset/rakennustekniikka/index.htm)

Geologian tutkimuskeskus (www.gtk.fi)

Maksuton GeoTIETO-käyttöliittymä (http://geotieto.gtk.fi/)

Valtion teknillinen tutkimuskeskus (www.vtt.fi)


Valtion laitoksia ja virastoja:

Liikennevirasto: tie, rautatie ja meri (www.liikennevirasto.fi)

Suomen ympäristökeskus (www.ymparisto.fi)
 
Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden riskinhallintaratkaisujen ekotehokkuus - PIRRE (www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=177875)

Suomen rakentamismääräyskokoelma (http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1364&lan=fi)


G10 kaupungit (tietoa ryhmästä löytyy kohdasta toimikunnat):


Geotekniikkaan liittyviä Helsingin kaupungin sähköisiä palveluja (
www.geotekniikka.fi )


Espoon kaupunki, Geotekniikkayksikkö (www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Rakentaminen/Maaperatiedot)

Joensuun kaupunki, Tekninen virasto (
http://www.jns.fi/Resource.phx/sivut/sivut-tekniset/index.htx)

Jyväskylän kaupunki, Katu- ja puisto-osasto (
http://www3.jkl.fi/yhdyskuntatoimi/kapu/index.html)

Kuopion kaupunki, Maaperätutkimusyksikkö (
http://www.kuopio.fi/web/tontit-ja-rakentaminen/maaperatutkimukset)

Lahden kaupunki, Mittauspalvelut (
www.lahti.fi/www/cms.nsf/pages/A069A41542E38D97C2256F25003C4749 )

Oulun kaupunki, Mittaus ja geotekniikka (
http://www.ouka.fi/tekli/mittaus_ja_geotekniikkayksikko.html )

Porin kaupunki, Tekninen palvelukeskus (
http://www.pori.fi/tpk/mittauspalvelut/pohjatutkimusrekisteri.html)

Tampereen kaupunki, Maastotieto- ja geotekniikkapalvelu (
www.tampere.fi/kaavatjakiinteistot/kiinteistopalvelut/maastojageotekniikka/yhteystiedot.html)

Turun kaupunki, Ympäristö- ja kaavoitusviraston suunnittelutoimisto (
www.turku.fi/Public/Default.aspx?nodeid=11893)

Vaasan kaupunki, Tekninen toimi (
www.vaasa.fi/WebRoot/380444/Vaasa2010SubpageWithoutBanner.aspx?id=426102)

Vantaan kaupunki, Katutekniikka (
www.vantaa.fi/fi/asuminen_ja_rakentaminen/maaperatiedot)FISE Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet
(
www.fise.fi)Yhdistyksiä:


Suomen geoteknillinen yhdistys SGY (
www.sgy.fi)

Suomen kalliomekaniikkatoimikunta (www.isrm.fi)


Maanalaisten tilojen rakentamisyhdistys, MTR ry (
www.mtry.fi)

Maa- ja Vesirakentajat MVR -kerho (
http://mvr.tky.fi/)

Suomen kaivamattoman tekniikan yhdistys ry • Finnish society for trenchless technology (www.fistt.net/)

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry (
www.ril.fi)

Suomen kuntatekniikan yhdistys SKTY (
www.kuntatekniikka.fi)

Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen Liitto SKOL ry (
www.skolry.fi)

Maaperän tutkimus- ja kunnostusyhdistys MUTKU ry (
www.mutku.fi)

Ympäristögeotekniikan forum YGOFORUM (
www.ygoforum.fi/)

Rakennusteollisuus RT (
www.rakennusteollisuus.fi)

Infra ry (
www.infra.fi)

Helsinki – Tallinna-seura ry (HETAS)
http://hetas.wordpress.com/ 

Pro Rautatie 
www.prorautatie.net/Muita geotekniikkaan liittyviä sivuja:


Merentutkimuslaitoksen Itämeri Nyt –sivuilla:
    Aallonkorkeus Itämerellä   (
www.aallonkorkeus.fi)
    Aallonkorkeus Helsingin rannikkovesillä (
http://haavi.fimr.fi/wr/snadi/snadi.html)
    Katso myös (
www.getunderground.fi/web/page.aspx?refid=99&newsid=127554&page=1)
    Vedenkorkeus (
www.vedenkorkeus.fi)

Ympäristöopas 52, Rakentaminen, s. 53.
ISBN 952-11-1263-9 (PDF), URN:ISBN:9521112639. Julkaisu on saatavissa myös painetussa muodossa (ISBN 952-11-0413-9).
YO52 Ylimmät vedenkorkeudet ja sortumariskit ranta-alueille rakennettaessa.pdf (4158 Kb)

Länsimetro (
www.lansimetro.fi/)

Subterranea Helsinki (
www.lewism.org/2009/10/09/subterranea-helsinki/)

Geotekniikaan liittyviä sivuja Pohjoismaissa ja Virossa:


Tutkimuslaitoksia:


Norwegian Geotechnical Institute NGI (www.ngi.no/)

Sintef Civil Engineering (
www.sintef.no)

Swedish Geotechnical Institute SGI (
www.swedgeo.se)

Technical Research Centre of Finland VTT (
http://www.vtt.fi/research/technology/management_of_infra_and_geostructures.jsp?lang=en)Yhdistyksiä:


Svenska Geotekniska Föreningen SGF (www.sgf.net )
Svensk Bergteknisk Forskning (
www.svebefo.se )
BK Bergsprängningskommittén (
www.bergsprangningskommitten.se )

Norsk Geoteknisk Forening (
http://folk.ntnu.no/emdal/ngf/hoved.htm)

Dansk Geoteknisk Forening DGF (
www.danskgeotekniskforening.dk )Yliopistoja:

Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn University of Technology (http://www.ttu.ee/ )

SGY:n ja MTR:n kansainväliset kattojärjestöt:


ISSMGE (www.issmge.org)

ITA-AITES (
www.ita-aites.org)
Muita alan kansainvälisiä järjestöjä:

IGS (www.geosyntheticssociety.org/indexigs.htm)

EFNARC (
www.efnarc.org)

ISM (
http://www.ismicropiles.org/)

ISRM (www.isrm.net)Geotekniikan sanakirja:

Electronic Lexicon in 12 languages (www.issmge.org/en/lexicon)

Päivitetty 14.9.2016
Tulostettava sivu
Provided by Webforum