Getunderground.fi

Yhdistyksessä toimii 10 ammatillista toimikuntaa ja 2 toimintaa tukevaa toimikuntaa:

Toimikunta / Puheenjohtaja

Eurokooditoimikunta / Kirsi Koivisto (etunimi.sukunimi@ramboll.fi)
Kaivantotoimikunta / Tommi Hakanen (etunimi.sukunimi@lemminkainen.com)
Monitorointitoimikunta / Sami Ylönen (etunimi.sukunimi@finmeas.com)
Paalutustoimikunta / Teemu Riihimäki (etunimi.sukunimi@inspecta.com)
Pohjanvahvistustoimikunta / Ilkka Vähäaho (etunimi.sukunimi@hel.fi)
Pohjatutkimustoimikunta / Jani Lepistö (etunimi.sukunimi@sito.fi)
Rakennusgeologiatoimikunta / Ossi Ikävalko (etunimi.sukunimi@gtk.fi)
Routatoimikunta / Seppo Saarelainen (ssaarel5@gmail.com)
Tietomallinnustoimikunta / Harri Mäkelä (harri.makela@innogeo.fi)
Ympäristögeotekniikkatoimikunta / Minna Leppänen (etunimi.sukunimi@tut.fi)

Geotekniikan päivän järjestelytoimikunta / Jaana Vinter (etunimi.sukunimi@poyry.com)
Viestintätoimikunta / Elise Ruohonen (etunimi.sukunimi@iki.fi)


Lisäksi yhdistyksen alle on organisoitunut kansainvälisen geosynteettiyhdistyksen (International Geosynthetic Societyn) suomalainen jaos IGS-FIN (http://geosynt.wordpress.com).

Keskinäistä yhteyttä ylläpitää kaupunkien geotekniikasta vastaavien tahojen muodostama G10 kaupunkien ryhmä.

Päivitetty 16.5.2017
Tulostettava sivu
Provided by Webforum