Getunderground.fi
Eurokoodit, pohjarakentamisen ja pohjatutkimuksen standardisointi

Kansallinen standardisoinnin seurantaryhmä SR 01 Geotekniikka

Liikennevirasto toimii Suomen Standardisoimisliitto SFS:n toimeksiannosta toimialayhteisönä keskeisten tierakennustuotteiden ja geotekniikan standardisoinnin osalta. CEN - työn tuloksena syntyneet standardit vahvistetaan kansallisiksi SFS-EN standardeiksi, joita on noudatettava mm. julkisissa hankinnoissa.

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevat eurooppalaiset, kansainväliset ja kansalliset lausuntopyynnöt löytyvät SFS:n sivulta. Lausuntopyyntöihin liittyvän aineiston voi pyytää Liikenneviraston vastuuhenkilöltä.

Liikenneviraston standardisoinnin seurantaryhmän SR 01 tehtävänä on seurata ja vaikuttaa kansallisesti kansainvälisten ja eurooppalaisten standardien laadintaan vastaavien teknisten komiteoiden piirissä. Seurantaryhmä nimittää suomalaiset asiantuntijat teknisiin komiteoihin ja niiden työryhmiin. SR 01 päättää linjauksista, joita noudatetaan työryhmissä ja kansallisessa päätöksenteossa. Seurantaryhmän vastuulle kuuluvat eurooppalaiset ja kansainväliset tekniset komiteat:

CEN TC 250 / SC7 Geotekninen suunnittelu (Eurokoodi 7)
CEN TC 288 Pohjarakennustöiden suorittaminen
CEN TC 341 Geotekniset tutkimus- ja koestusmenetelmät
ISO TC 182 Geotekniikka

Osallistuminen Liikenneviraston standardisoinnin seurantaryhmiin on avointa ja maksutonta kaikille kiinnostuneille alan asiantuntijoille. Jos olet kiinnostunut osallistumaan seurantaryhmään, ota yhteys seurantaryhmän sihteeriin.
Seurantaryhmä kokoontuu vuosittain keskimäärin kaksi kertaa.
Seurantaryhmän puheenjohtaja on Panu Tolla, Liikennevirasto ja sihteeri Veli-Matti Uotinen, Liikennevirasto (s-postiosoitteet etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi)
Päivitetty 18.5.2015
Tulostettava sivu
Provided by Webforum